Seks is Taboe! Dus práát erover!

Praat jij over seks? Hoewel we in de 21e eeuw leven en we al heel wat meegemaakt hebben, hoewel we inzage hebben in veel aspecten van elkaars leven, hoewel we […]

Schuld en schaamte!

Schuld, schaamte en seks. Het lijkt bij elkaar te horen…. “mijn partner wil wel vrijen maar ik heb geen zin en daar voel ik me schuldig over” “Als ik masturbeer […]