Seks is Taboe! Dus práát erover!

Praat jij over seks? Hoewel we in de 21e eeuw leven en we al heel wat meegemaakt hebben, hoewel we inzage hebben in veel aspecten van elkaars leven, hoewel we […]

Geloven in jezelf

Het is niet altijd makkelijk om te blijven geloven in jezelf. Vooral niet als er wat ‘uitdagingen’ op je pad komen. Ik merk dat ik enorm goed bezig ben met […]

Vrouwenkracht!

‘Every woman needs a tribe!’ las ik in een artikel dat op facebook was geplaatst. Daarin las ik dat vrouwen sterker worden van het delen van hun emoties en verhalen […]